Disclaimer

Dc Motorhomes bv
Brusselsesteenweg 272
9230 Wetteren
BTW BE 0847.735.062

Algemeen


Deze website werd met zorg gecreëerd, maar DC Motorhomes kan niet garanderen dat alle informatie steeds correct is en tot op het laatst bijgewerkt, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Indien links naar andere sites tot stand worden gebracht, al dan niet met behulp van zoekinstrumenten, is DC Motorhomes niet aansprakelijk voor het bestaan en/of de inhoud van deze sites, of voor hun morele kwaliteit. DC Motorhomes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht © DC Motorhomes, 2012


De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot vervolging.

Handelsmerken


Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei


Ieder geschil met betrekking tot de bvbapeter.be website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.